GE RU

გუნდი

იოსებ/ბოლქვაძე

მმართველი პარტნიორი

ოთარ/კიკნაძე

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდის ხელმძღვანელი

თეონა/ოდიშარია

უფროსი პროგრამისტი

გიორგი/ჩახუნაშვილი

აპლიკაციის უფროსი სპეციალისტი

სერგო /ნაჯაროვი

აპლიკაციის უფროსი სპეციალისტი

ლიზი/სრესელი

გაყიდვებისა და მარკეტინგის სპეციალისტი

ალექსანდერ/მოსკალენკო

უფროსი პროგრამისტი

ნინო/ნიკოგოსოვი

აპლიკაციის უფროსი სპეციალისტი

ბაკურ/თათელიშვილი

ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი