GE RU

მედიცინა

БИТ. სამედიცინო ცეტრის მართვა

 

 

 

 

 

 

 

კომპანია როსსოფტი გთავაზობთ კომპლექსურ პროგრამულ გადაწყვეტილებას БИТ -სამედიცინო ცეტრის მართვა, რომელიც განკუთვნილია მრავალპროფილიან სამედიცინო ინდუსტრიაში არსებული ქსელური ორგანიზაციების მართვისა და აღრიცხვის ავტომატიზაციისათვის.

ესაა მრავალ ფუნქციური ERP სისტემა, რომელიც მოიცავს სამედიცინო დაწესებულების ყველა მიმართულებას (როგორც სამედიცინო ოპერაციების ასევე სამეურნეო და ფინანსური ოპერაციების აღრიცხვას) და სრულიად მორგებულია ქართულ კანონმდებლობაზე.

 

 

 

ჩვენ გთავაზბოთ არა მხოლოდ პროდუქტს, არამედ მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს:

 

 

 

პროგრამული გადაწყვეტილების სახეობები:

 

 

 • БИТ. სამედიცინო ცენტრის მართვა КОРП – ინოვაციური გადაწყვეტილება სამედიცინო ცენტრებისთვის ან/და ქსელური კლინიკებისთვის. პროდუქტი გათვლილია ლიდერი კომპანიებისთვის, ან მათთვის ვინც მიისწრაფვის ლიდერობისკენ.
 • БИТ.სამედიცინო ცენტრის მართვა – პროგრამული პროდუქტი გვაძლევს შესაძლებლობას გადავწყვიტოთ კლინიკის ძირითადი ამოცანები და მოვახდინოთ პროცესების ავტომატიზაცია.
 • БИТ.სამედიცინო ცენტრით მართვა სტარტი –  პროგრამული პროდუქტის გათვლილია დამწყები (Startup) სამედიცინო ცენტრებისთვის და კლინიკებისთვის.

 

 

 

რეგისტრატურა 

 

 

 • საკასო ოპერაციები
 • კქსელური კლინიკების საერთო რეგისტრატურა
 • ქოლ-ცენტრი
 • პაციენტთა ჟურნალი 

 

 

 

Сall-ცენტრი (შესაძლებელია ინტეგრაცია БИТ.Phone-თან)

 

 

 • სატელეფონო ზარების სიის ფორმირება
 • საუბრების ჩაწერა
 • კლიენტის ავტომატური იდენტიფიცირება
 • სპეციალური ანგარიშგებები ხაზების/ოპერატორების დატვირთვის შესახებ;
 • პირდაპირი ინტეგრაცია IP -ტელეფონიის პროვაიდერებთან

 

 

 

კლიენტების ლოიალობის სისტემა

 

 

 

 • კლიენტების მონაცემების და ვიზიტების შესახებ სრული ინფორმაციის შენახვა;
 • ფასწარმოქმნის ფართო შესაძლებლობები, რამდენიმე პრეისკურანტის შექმნა/შენახვა;
 • ფასდაკლებების სხვადახვა სქემა;
 • ხარისხის კონტროლი - კლიენტების მიერ კლინიკის პერსონალის და მომსახურების ხარისხის  შეფასება;
 • პროგრამიდან  მოკლე ტექსტური შეტყობინებების SMS და E-mail-ის გაგზავნა;
 • ბონუსური სისტემები;

 

 

 

მობილური აპლიკაცია კლიეინტებისათვის ( შესაძლებელია БИТ.Мед-თან ინტეგრაცია) 

 

 

 • ექიმთან მიღებაზე ჩაწერა;
 • გამოტოვებული ვიზიტების ოდენობის შემცირება;
 • კლიენტებთან მუდმივი კომუნიკაცია და მათი უკუკავშირი;
 • მობილური აპლიკაციის თანამედროვე დიზაინი;
 • მოსახერხებელი და ინტუიტიურად გასაგები ინტერფეისი;

 

 

 

მომსახურე პერსონალის და მომსახურების ხარისხის შეფასება (პროგრამული გადაწყვეტილება БИТ არისხი)

 

 

 • კლიენტების მიერ კლინიკის თანამშრომლების სამუშაოს შეფასება;
 • კლიენტების მოთხოვნების, სურვილების, რჩევების, რეკომენდაციების დაფიქსირება;
 • კლიენტებისთვის განკუთვნილი სპეციალური კითხვარების მომზადება;
 • სხვადასხვა ტიპის ანგარიშგება კლიენტის მიერ დაფიქსირებული მოსაზრებების შესახებ;
 • გაწეული მომსახურების ხარისხის მუდმივი კონტროლი;
 • სერვისის ხარვეზებზე ოპერატიული რეაგირება;
 • თანამშრომელთა რეიტინგების სისტემის შემუშავება.

 

 

 

 სამედიცინო აღრიცხვა

 

 

 • ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები თითოეული პაციენტის შესახებ;
 • მარტივად რედაქტირებადი მიღების ბლანკები;
 • დიაგნოზის დასმა დაავადებების საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით - МКБ-10;
 • ვიწროპროფილური მიმართულებები: სტომოტოლოგია, გინეკოლოგია, ოფთალმოლოგია;
 • ექიმის  სამუშაო პროცესი მკურნალობის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და შესრულებული სამუშაოების რედაქტირების შესაძლებლობით. 
 • სადაზღვევო კომპანიებთან მუშაობა;
 • ელექტრონული ხელმოწერის შესაძლებლობა ელექტრონულ სამედიცინო ბარათში
 • DICOM- მოწყობილობებთან მუშაობა.

 

 

 

თანამშრომლებისა და დარიცხული ხელფასების აღრიცხვა

 

 

 • თანამშრომელთა სამუშაო გრაფიკების აღრიცხვა;
 • თანამშრომელთა სამუშაო გრაფიკების ავტომატური შევსება;
 • ხელფასების გაანგარიშება;
 • თანამშრომლებისათვის ხელფასების დარიცხვის შესაძლებლობა;
 • სხვადასხვა ტიპის ანგარიშგება თანამშრომელთა პროდუქტიულობის შესახებ.

 

 

 

სასაწყობო აღრიცხვა და მომწოდებლებთან მუშაობა

 

 

 • დადგენილი ნორმების მიხედვით დანახარჯების გაანგარიშება და მასალების ავტომატური ჩამოწერა;
 • სტანდარტული სასაწყობო ოპერაციები: საქონლის განთავსება საწყობში, ქვეგანყოფილებაზე, ინვენტარიზაცია და ა.შ.;
 • მასალების კონტროლი, მინიმალური ზღვრების დაყენება და შეხსენება შესყიდვის საჭიროებაზე.

 

 

 

ანგარიშგება და სტატისტიკა

 

 

 • გაყიდვების,საქონლისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებები;
 • სხვადასხვა ტიპის ანგარიშგება კლიენტებთან ურთიერთობის შესახებ;
 • ანგარიშგებები თანამშრომლების შესახებ;
 • ფინანსური ანგარიშგებები;
 • შემოსავლების და ხარჯების დეტალიზებული ანგარიშგებები;
 • სხვადასხვა მარკეტინგულ აქტივობასთან დაკავშირებული სპეციალური ანგარიშგებები.

 

 

 

მობილური აპლიკაცია ხელძღვანელებისათვის ( შესაძლებელია ინტეგრაცია  БИТ.Лидер-თან)

 

 

 • ეფექტურობის განმსაზღვრელი სხვადასხვა მაჩვენებლების შესახებ ოპერატიული ინფორმაციის მიღება;
 • საკუთარი მაჩვენებლების შემუშავების შესაძლებლობა;
 • თითოეული მაჩვენებლების დინამიკის გრაფიკული გამოსახულება;
 • მონაცემების ანალიზი სხვადასხვა ფილტრის მიხედვით;
 • შეტყობინებების მიღება კონტროლზე დაყენებული მოვლენების შესახებ;
 • მობილური აპლიკაცია რუსულ და ინგლისურ ენაზე;
 • მონაცემებთან მუშაობის შესაძლებლობა ოფლაინ რეჟიმში.

 

 

 

სტაციონარი (მოცემული ფუნქციონალი წარმოდგენილია БИТ. სამედიცინო ცენტრის მართვა КОРП ვერსიაში)

 

 

 • სტაციონარში ჩაბარება - განყოფილებაში დაწვენა;
 • განყოფილებიდან-განყოფილებაში გადაყვანა;
 • ექიმის დანიშნულების ფურცელი;
 • მორიგე ექიმის ჩანაწერი;
 • სტაციონარული პაციენტის გასინჯვის ფურცელი / ბარათი / ვიზიტი;
 • კომერციულ სტაციონარში განთავსების საფასურის ტარიფიკაცია;
 • პაციენტისათვის გაწეული ერთჯერადი მომსახურების აღრიცხვა;
 • პალატებში ადგილების აღრიცხვა;
 • ადგილის დაჯავშნა;
 • წინასაოპერაციო ჩანაწერების ელ. ფურცელი

 

 

 

გინეკოლოგიური განყოფილება. (მოცემული ფუნქციონალი წარმოდგენილია БИТ. სამედიცინო ცენტრის მართვა КОРП ვერსიაში)

 

 

 

 • გინეკოლოგთან ვიზიტის აღრიცხვა;
 • მომსახურების პროგრამის შედგენა, აღრიცხვა და ანალიზი.
 • ორსულობის პერიოდში პაციენტთა მუდმივი მონიტორინგი, მაჩვენებლების დინამიკის კონტროლი, რისკის ფაქტორების წინასწარი გამოვლენა.

 

 

 

სტომოტოლოგიური განყოფილება (მოცემული ფუნქციონალი წარმოდგენილია БИТ. სამედიცინო ცენტრის მართვა КОРП ვერსიაში და БИТ.სტომოტოლოგიაში) 

 

 

 

 • სეგმენტირებული ბარათები (ძირითადი, ბავშვებისთვის);
 • პროცესების მდგომარეობის რედაქტირების შესაძებლობა. (კბილების გათეთრება, იმპლანტი);
 • პროგრამაში აღნიშნული კბილებისათვის  შესაფერისი დიაგნოზისა და მკურნალობის გეგმის ავტომატური შერჩევა;
 • პაციენტთა მდგომარეობის დათვალიერების შესაძლებლობა.

 

 

 

 

ლაბორატორიის ავტომატიზაცია (მოცემული ფუნქციონალი წარმოდგენილია БИТ. სამედიცინო ცენტრის მართვა КОРП ვერსიაში) 

 

 

 

 • ლაბორატორიული კვლევებისა და ანალიზების აღრიცხვა;
 • ლაბოროტორია ИНВИТРО-სთან ინტეგრაციის შესაძლებლობა.
 • 1С კლინიკურ ლაბარატორიასთან ინტეგრაციის შესაძლებლობა;
 • Helix-თან ინტეგრაციის შესაძლებლობა;
 • საინფორმაციო-საცნობარო ინფორმაციის ჩატვირთვა, კვლევაზე შეკვეთის გაგზავნა და მიღებული შედეგების გაანალიზება.

 

 

 

DICOM - მოწყობილობებთან მუშაობა

 

 

 

 

 • სამუშაო ფურცლების ფორმირება;
 • DICOM-თან ინტეგრაციის შესაძლებლობა;
 • DICOM-მოწყობილობების მეშვეობით მულტიმედიური მონაცემების მიღება;
 • ელექტრონულ სამედიცინო ბარათის ჩანაწერთან მონაცემების მიმაგრება და გაცვლა;
 • მონაცემების მიღება PACS- სერვერიდან;

 

 

 

 

კომპლექსური ავტომატიზაციის უპირატესობები:

 

 

 • მუშაობის სიმარტივე და კომფორტი;
 • მონაცემთა გაცვლის სისტების შექმნის შესაძლებლობა;
 • შესაერთებელ მოწობილობებთან და სხვა პროგრამებთან ინტეგრაციის შესაძლებლობა, კერძოდ: ლაბორატორიასთან, საიტთან, მობილურ აპლიკაციასთან და სხვა;
 • კლიენტებზე ორიენტირებული მიდგომა: ინფორმირება SMS და E-mail-ის მეშვეობით, მომხმარებლებთან თანამშრომლობის ყოველი ეტაპის აღრიცხვა და ურთიერთობების ისტორის წარმოება;
 • სამედიცინო ოქმების შექმნის და დარედაქტირების შესაძლებლობა;
 • ერთიანი სისტემა მრავალპროფილური და სხვადასხვა ფილიალის მქონე კლინიკისთვის. ფილიალებს შორის ინფორმაციის გაცვლის და ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობა;
 • ღია პროგრამული კოდი;
 • პროგრამისტის ჩართვის გარეშე, მომხმარებლის დონეზე პროგრამული მოდიფიცირების შესაძლებლობა;
 • კანონმდებლობაში მიმდინარე ან სხვა რაიმე ცვლილებით გამოწვეული რეგულარული პროგრამული განახლება;
 • ხარისხიანი და ოპერატიული კონსულტაციები.

 

 

 

ავტომატიზაციის შედეგი:

 

 

 

 • კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომა;
 • ოპერატიული სამუშაო პროცესი (რეგისტრატურა);
 • ექიმის სამუშაო პროცესის ავტომატიზაცია;
 • კლინიკაში მიმდინარე პროცესების ოპერატიული აღრიცხვა;
 • კლინიკაში მიმდინარე სამუშაო პროცესების გამჭვირვალობა;
 • სხვადასხვა სახის ანგარიშგების, სტატისტიკური მონაცემების, ფინანსური მაჩვენებლების ოპერატიული მიღება, დამუშავება, ანალიზი.
 • მომსახურებების ხარისხის ზრდა
 • კლინიკის მუშაობის ეფექტურობის ზრდა
 • კლიენტების ლოიალურობის მოპოვება.

 

 

 

სახელი/გვარი

ტელეფონი

სამუშაო/პროფესია

ელ-ფოსტა